Xem lịch âm dương - Đổi lịch âm dương

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 3:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 8 Chủ Nhật Quý Mão Rất Tốt
2 9 Thứ 2 Giáp Thìn Rất xấu
3 10 Thứ 3 Ất Ty. Rất Xấu
4 11 Thứ 4 Bính Ngọ Xấu
5 12 Thứ 5 Đinh Mùi Tốt
6 13 Thứ 6 Mậu Thân Rất Xấu
7 14 Thứ 7 Kỷ Dậu Xấu
8 15/2 Chủ Nhật Canh Tuất Bình Thường
9 16 Thứ 2 Tân Hợi Rất Tốt
10 17 Thứ 3 Nhâm Tý Xấu
11 18 Thứ 4 Quý Sửu Bình Thường
12 19 Thứ 5 Giáp Dần Rất Tốt
13 20 Thứ 6 Ất Mão Rất Tốt
14 21 Thứ 7 Bính Thìn Rất Xấu
15 22 Chủ Nhật Đinh Ty. Rất Xấu
16 23 Thứ 2 Mậu Ngọ Rất Xấu
17 24 Thứ 3 Kỷ Mùi Tốt
18 25 Thứ 4 Canh Thân Tốt
19 26 Thứ 5 Tân Dậu Tốt
20 27 Thứ 6 Nhâm Tuất Xấu
21 28 Thứ 7 Quý Hợi Xấu
22 29 Chủ Nhật Giáp Tý Rất xấu
23 30 Thứ 2 Ất Sửu Bình Thường
24 1/3 Thứ 3 Bính Dần Rất Tốt
25 2 Thứ 4 Đinh Mão Bình Thường
26 3 Thứ 5 Mậu Thìn Rất xấu
27 4 Thứ 6 Kỷ Ty. Rất xấu
28 5 Thứ 7 Canh Ngọ Xấu
29 6 Chủ Nhật Tân Mùi Rất Xấu
30 7 Thứ 2 Nhâm Thân Xấu
31 8 Thứ 3 Quý Dậu Tốt
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo