Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Âm dương lịch

LỊCH ÂM DƯƠNG – LỊCH THÁNG

* Tháng 02:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 20 Thứ 2 Canh Thìn Rất Xấu
2 21 Thứ 3 Tân Ty. Xấu
3 22 Thứ 4 Nhâm Ngọ Bình Thường
4 23 Thứ 5 Quý Mùi Tốt
5 24 Thứ 6 Giáp Thân Rất Tốt
6 25 Thứ 7 Ất Dậu Rất xấu
7 26 Chủ nhật Bính Tuất Bình Thường
8 27 Thứ 2 Đinh Hợi Tốt
9 28 Thứ 3 Mậu Tý Xấu
10 29 Thứ 4 Kỷ Sửu Rất Xấu
11 30 Thứ 5 Canh Dần Tốt
12 1/1 Thứ 6 Tân Mão Rất xấu
13 2 Thứ 7 Nhâm Thìn Xấu
14 3 Chủ nhật Quý Ty. Rất Xấu
15 4 Thứ 2 Giáp Ngọ Xấu
16 5 Thứ 3 Ất Mùi Rất Tốt
17 6 Thứ 4 Bính Thân Tốt
18 7 Thứ 5 Đinh Dậu Xấu
19 8 Thứ 6 Mậu Tuất Xấu
20 9 Thứ 7 Kỷ Hợi Xấu
21 10 Chủ nhật Canh Tý Bình Thường
22 11 Thứ 2 Tân Sửu Bình Thường
23 12 Thứ 3 Nhâm Dần Rất xấu
24 13 Thứ 4 Quý Mão Rất xấu
25 14 Thứ 5 Giáp Thìn Bình Thường
26 15/1 Thứ 6 Ất Ty. Rất xấu
27 16 Thứ 7 Bính Ngọ Xấu
28 17 Chủ nhật Đinh Mùi Rất Tốt
1 18 Thứ 2 Mậu Thân Xấu
2 19 Thứ 3 Kỷ Dậu Xấu
3 20 Thứ 4 Canh Tuất Rất xấu

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 25-02-2021 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Thay đổi phương hướng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp văn phòng, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp, cúng tế, làm phước, chữa bệnh.

Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, dời hẹn, chần chờ để lỡ cơ hội, bỏ dở dang công việc, mong cầu về tài lộc.

Kết Luận: Tránh mọi tranh giành có phương hại đến thanh danh, tình cảm, nhân nghĩa. Cứ để tự nhiên sẽ có người hiểu mình và có lợi. Có tin vui hoặc dự cuộc vui, đình đám, có lộc ăn, nhưng cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi về công danh, tình cảm. Mọi việc đã đến hạn kỳ của nó và nên thuận theo ý trời.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo