Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Nam 1993 nên kết hôn với tuổi nào thì hợp

Nam 1993 nên kết hôn với tuổi nào thì hợp

29/09/2020 11:09:25 | 338 lượt xem

Xem tuổi kết hôn Nam 1993, Nam nhân Quý Dậu sinh năm 1993 nên kết hôn với tuổi nào thì hợp, tuổi nào sẽ giúp cho cả hai vợ chồng chung sống bền lâu, làm ăn phát đạt, con cái đầy nhà, gia đình hạnh phúc. Cùng lichvannien.me tìm hiểu thông tin chi tiết. 

Thông tin chung về nam 1993 Quý Dậu

 • Năm sinh dương lịch: 1993
 • Năm sinh âm lịch: Quý Dậu
 • Mệnh: Kiếm Phong Kim
 • Cung: Đoài
 • Niên mệnh năm sinh: Kim

Xem tuổi kết hôn nam 1993 hợp với tuổi Nào

Dựa trên những tính toán khoa học về can chi xung hợp, địa chi, bát quái phong thủy các chuyên gia đã đưa ra được danh sách những tuổi mà Nam Quý Dậu 1993 hợp để kết hôn. Thông tin mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm, bởi hai vợ chồng có thể sống hạnh phúc bên nhau hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Xem tuổi kết hôn Nam 1993
Xem tuổi kết hôn Nam 1993

Những tuổi Nữ hợp kết hôn với Nam 1993 Quý Dậu

 • Nam 1993 kết hợp với nữ 2001: Hợp nhau
 • Nam 1993 kết hợp với nữ 2000: Hợp nhau
 • Nam 1993 kết hợp với nữ 1998: Bình hòa (Không tốt – Không xấu)
 • Nam 1993 kết hợp với nữ 1997: Không hợp nhau
 • Nam 1993 kết hợp với nữ 1996: Hợp nhau
 • Nam 1993 kết hợp với nữ 1995: Không hợp nhau
 • Nam 1993 kết hợp với nữ 1994: Không hợp nhau
 • Nam 1993 kết hợp với nữ 1993: Bình hòa (Không tốt – Không xấu)
 • Nam 1993 kết hợp với nữ 1992: Bình hòa (Không tốt – Không xấu)
 • Nam 1993 kết hợp với nữ 1991: Hợp nhau

Để có thể xem được chi tiết lý từng mục hợp hay không hợp, chúng cùng xem chi tiết từng tuổi theo bài viết dưới đây.

Xem tuổi kết hôn Nam 1993

Khi xem tuổi kết hôn, xem hai tuổi có hợp để lấy nhau hay không chúng ta căn cứ trên những yếu tố như : Bản mệnh ngũ hành, thiên can địa chi, bát tự cung phi…. Chúng sẽ giúp chúng ta biết được chi tiết về những mảng hợp, khắc trong cuộc sống

1. Xem tuổi kết hôn Nam 1993 với Nữ 2001 (Tân Tỵ)

Chồng sinh năm 1993 kết hôn với vợ sinh năm 2001, chồng hơn vợ 8 tuổi:

 • Xét về mệnh: Nam 1993 Kiếm Phong Kim kết hợp Nữ 2001 Tân Tỵ  Bạch Lạp Kim   =>  Bình
 • Về thiên can: Nam 93 can Quý với Nữ 2001 can Tân  =>  Bình
 • Về địa chi: Nam 1993 chi Dậu kết hợp với Nữ 2001 Tỵ  =>  Tam hợp
 • Về cung phi: Nam Đoài kết hợp Nữ Đoài  =>  Phục vị  (tốt)
 • Về niên mệnh năm sinh: Nam 1993 mệnh Kim kết hợp Nữ 1993 mệnh Kim => Bình

Kết luận: Nam 1993 Quý Dậu nếu kết hôn với nữ 2001 Tân Tỵ là hợp nhau.

2. Nam 1993 Quý Dậu có hợp nữ 2000 (Canh Thìn)

Chồng sinh năm 1993 kết hôn với vợ sinh năm 2000, chồng hơn vợ 7 tuổi:

 • Về mệnh: Nam 1993 Kiếm Phong Kim kết hợp với Nữ 2000 Bạch Lạp Kim   =>  Bình
 • Về thiên can: Nam 1993 can Quý kết hợp nữ 2000 can Canh  =>  Bình
 • Về địa chi: Nam 1993 chi Dậu kết hợp Nữ 2000 chi  Thìn  =>  Lục hợp
 • Về cung phi: Nam 1993 cung Đoài kết hợp Nũ 1993 cung Càn  =>  Sinh khí  (tốt)
 • Về niên mệnh năm sinh: Nam mệnh Kim kết hợp nữ mệnh Kim => Bình

Kết luận: Xem tuổi kết hôn Mam 1993 với nữ 2000 Canh Thìn là hợp nhau

3. Nam 1993 có hợp nữ 1998 (Mậu Dần)

Chồng sinh năm 1993 kết hôn với vợ sinh năm 1998, chồng hơn vợ 5 tuổi:

 • Về mệnh: Nam 1993 Kiếm Phong Kim kết hợp Nữ 1998 Thành Đầu Thổ   =>  Tương sinh
 • Về thiên can: Nam can Quý kết hợp Nữ Can Mậu  =>  Tương sinh
 • Về địa chi:Nam chi Dậu kết hợp với Nữ chi Dần  =>  Bình
 • Về cung phi: Nam 1993 cung Đoài kết hợp với Nữ 1998 cung Tốn  =>  Lục sát  (không tốt)
 • Về niên mệnh năm sinh: Nam 93 mệnh Kim kết hợp nữ 1998 mệnh Mộc => Tương khắc

Kết luận: Như vậy khi nam 1993 kết hôn với nữ 1998 không xung không hợp.

4. Nam 1993 có hợp nữ 1997 (Bính Tý)

Chồng sinh năm 1993 kết hôn với vợ sinh năm 1997, chồng hơn vợ 4 tuổi:

 • Về mệnh: Nam 1993 Kiếm Phong Kim kết hợp Nữ 1997 Giang Hạ Thủy   =>  Tương sinh
 • Về thiên can:Nam can Quý kết hợp Nữ can Đinh  =>  Tương khắc
 • Về địa chi: Nam chi Dậu kết hợp với Nữ chi Sửu  =>  Tam hợp
 • Về cung phi: Nam cung Đoài kết hợp Nữ cung Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt)
 • Về niên mệnh năm sinh: Nam mệnh Kim kết hợp Nữ mệnh Mộc => Tương khắc

Kết luận: Nam 1993 kết hôn với nữ 1997 không hợp nhau.

5. Nam 1993 có hợp nữ 1996 (Bính Tý)

Theo tử vi phương đông cho biết chồng sinh năm 1993 kết hôn với vợ sinh năm 1996, chồng hơn vợ 3 tuổi:

 • Về mệnh: Nam 1993 Kiếm Phong Kim kết hợp Nữ 1996 Giang Hạ Thủy   =>  Tương sinh
 • Về thiên can: Nam 1993 can Quý kết hợp với Nữ 1996 can Bính  =>  Bình
 • Về địa chi: Nam chi Dậu kết hợp Nữ chi Tý  =>  Lục phá
 • Về cung phi: Nam 1993 cung Đoài kết hợp với Nữ 1996 cung Khôn  =>  Thiên y  (tốt)
 • Về niên mệnh năm sinh: Nam 1993 Kim kết hợp với Nữ 96 Thổ => Tương sinh

Kết luận: Nam 1993 kết hôn với nữ 1996 hợp nhau.

6. Nam 1993 có hợp nữ 1995 (Ất Hợi)

Chồng sinh năm 1993 kết hôn với vợ sinh năm 1995, chồng hơn vợ 2 tuổi:

 • Về mệnh: Nam 1993 Kiếm Phong Kim kết hợp Nữ 1995 Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương khắc
 • Về thiên can: Tuổi Nam 1993 can Quý kết hợp với Nữ 1995 can Ất  =>  Bình
 • Về địa chi: Nam 1993 chi Dậu kết hợp với Nữ 1995 chi Hợi  =>  Bình
 • Về cung phi:Nam cung Đoài kết hợp nữ cung Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt)
 • Về niên mệnh năm sinh: Năm sinh của 1993 là Kim  kết hợp với nữ chiThủy => Tương sinh

Kết luận: Nam 1993 kết hôn với nữ 1995 không hợp nhau.

7. Nam 1993 có hợp nữ 1994 (Giáp Tuất)

Chồng sinh năm 1993 kết hôn với vợ sinh năm 1994, chồng hơn vợ 1 tuổi

 • Về mệnh: Nam 93 Kiếm Phong Kim kết hợp nữ 94 Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương khắc
 • Về thiên can: Nam can Quý kết hợp nữ can Giáp  =>  Bình
 • Về địa chi: Nam chi Dậu kết hợp Nữ Tuất  =>  Lục hại
 • Về cung phi: Nam cung Đoài kết hợp nữ cung Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt)
 • Về niên mệnh năm sinh: Nam mệnh Kim kết hợp Nữ mệnh Hỏa => Tương khắc

Kết luận: Nam 1993 kết hôn với nữ 1994 không hợp nhau.

8. Nam 1993 có hợp nữ 1993 (Quý Dậu)

Chồng sinh năm 1993 kết hôn với vợ sinh năm 1993, vợ chồng bằng tuổi nhau:

 • Về mệnh: Nam 1993 Kiếm Phong Kim kết hôn 1993  Kiếm Phong Kim   =>  Bình
 • Về thiên can: Chồng chi  Quý kết hợp vợ chị Quý  =>  Bình
 • Về địa chi: Nam chi Dậu kết hợp nữ chi Dậu  =>  Tam hình
 • Về cung phi: Nam cung Đoài kết hôn nữ cung Cấn  =>  Diên niên  (tốt)
 • Về niên mệnh năm sinh: Nam mệnh Kim kết hôn Thổ => Tương sinh

Kết luận: Nam 1993 kết hôn với nữ 1993 không xung không hợp.

9. Nam 1993 có hợp nữ 1992 (Nhâm Thân)

Chồng sinh năm 1993 kết hôn với vợ sinh năm 1992, chồng kém vợ 1 tuổi:

 • Về mệnh: Kiếm Phong Kim – Kiếm Phong Kim   =>  Bình
 • Về thiên can: Quý – Nhâm  =>  Bình
 • Về địa chi: Dậu – Thân  =>  Bình
 • Về cung phi: Đoài – Đoài  =>  Phục vị  (tốt)
 • Về niên mệnh năm sinh: Kim – Kim => Bình

Kết luận: Nam 1993 kết hôn với nữ 1992 không xung không hợp.

10. Nam 1993 có hợp nữ 1991 (Tân Mùi)

Chồng sinh năm 1993 kết hôn với vợ sinh năm 1991, chồng kém vợ 2 tuổi:

 • Về mệnh: Kiếm Phong Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương sinh
 • Về thiên can: Quý – Tân  =>  Bình
 • Về địa chi: Dậu – Mùi  =>  Bình
 • Về cung phi: Đoài – Càn  =>  Sinh khí  (tốt)
 • Về niên mệnh năm sinh: Kim – Kim => Bình

Kết luận: Nam 1993 kết hôn với nữ 1991 hợp nhau.

Trên đây là những thông tin xem tuổi kết hôn Nam 1993 , danh sách những tuổi có thể kết hôn, lấy làm vợ, những tuổi có thể dựa vào nhau mà sống. Chúc bạn tìm được năm sinh phù hợp để chọn lấy làm vọ

TIN TỨC LIÊN QUAN

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 18-05-2022 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà Kỵa, tu bổ đồ đạc.

Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, trễ hẹn, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

Kết Luận: Mọi việc đến thì nên tiến hành nhanh chóng hoặc cố gắng giải quyết vì trong ngày còn có nhiều chuyện xảy ra, có khách đến, hoặc có tin khiến mình phải giao tiếp. Ngày có nhiều sự bận rộn vừa về công việc, vừa về tình cảm, đông người. Có người mang tin buồn cần nhờ mình giúp đỡ. Cũng có tin vui về họp mặt, gặp gỡ, tiệc tùng. Tài lộc vào ra thất thường.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo