Coi ngày đẹp để ký hợp đồng

XEM NGÀY TỐT XẤU

Năm sinh (Âm lịch):

Việc cần làm:

Số ngày:


( Thời gian tính từ thời điểm ngày hiện tại)

Xem ngày tốt trong 31 ngày gần nhất:

CHỦ NHẬT

5

Tháng 7
15/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Trạch Thổ - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Ngày
Đẹp
THỨ 3

7

Tháng 7
17/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Xoa Xuyến Kim - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Định
Ngày Tân Hợi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 5

9

Tháng 7
19/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Tang Đố Mộc - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Ngày Quý Sửu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Đẹp
THỨ 6

10

Tháng 7
20/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Khê Thủy - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Giáp Dần, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 7

11

Tháng 7
21/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Khê Thủy - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Ất Mão, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 3

14

Tháng 7
24/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Thượng Hoả - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 6

17

Tháng 7
27/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Tân Dậu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 4

22

Tháng 7
2/ 6/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Lư Trung Hoả - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Nguy
Ngày Bính Dần, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 5

23

Tháng 7
3/ 6/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Lư Trung Hoả - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Đinh Mão, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 7

25

Tháng 7
5/ 6/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Lâm Mộc - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Ngày Kỷ Ty., Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 3

28

Tháng 7
8/ 6/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Kiếm Phong Kim - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Nhâm Thân, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Ngày
Bình
Thường
THỨ 6

31

Tháng 7
11/ 6/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Đầu Hoả - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Ngày Ất Hợi, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 2

3

Tháng 8
14/ 6/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thành Đầu Thổ - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Nguy
Ngày Mậu Dần, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 3

4

Tháng 8
15/ 6/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thành Đầu Thổ - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Kỷ Mão, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Ngày
Rất
Đẹp
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo