Xem tử vi Cung SONG NGƯ

CUNG SONG NGƯ


SONG NGƯ
(19/2-20/3)

CUNG SONG NGƯ NGÀY 18/10/2018:

Bạn sẽ phải tự định vị chính mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ vào hôm nay, tuy nhiên, điều đó thật sự không khiến bạn sợ hãi, bởi với nền tảng vững chắc của mình, bạn hoàn toàn có thể tự tin dù là ở bất cứ nơi nào. Tuy vậy, với những người đồng hành với bạn, bạn lại chẳng thể chắc chắn như vậy được, nếu không muốn nói rằng tinh thần của họ chắc chắn sẽ tạo ảnh hưởng xấu đến bạn. Con số may mắn của Song Ngư ngày 29/4/2016 là 16, 25

12 CUNG HOÀNG ĐẠO

 • BẠCH DƯƠNG
  (21/3-19/4)

 • KIM NGƯU
  (20/4-20/5)
 • SONG TỬ
  (21/5-21/6)

 • CỰ GIẢI
  (22/6-22/7)

 • SƯ TỬ
  (23/7-22/8)

 • XỬ NỮ
  (23/8-22/9)
 • THIÊN BÌNH
  (23/9-23/10)

 • HỔ CÁP
  (24/10-21/11)
 • NHÂN MÃ
  (22/11-21/12)

 • MA KẾT
  (22/12-19/1)
 • BẢO BÌNH
  (20/1-18/2)
 • SONG NGƯ
  (19/2-20/3)
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo